Zwołanie zgromadzenia przez jednego członka zarządu

Przedsiębiorca