Zgoda współwłaścicieli na przyłącze mediów do nieruchomości

Prawo budowlane